Działania geotechników

Badania gleby mogą być bardzo interesującym obszarem działalności człowieka. Zawiera kompleksową analizę przydatności działek budowlanych. Dziedziny, które zajmują się tym problemem to geologia inżynierska, geodezja i hydrogeologia. Za ich pomocą można wykonać analizę stateczności skarp oraz ocenić zagęszczenie gruntu w nasypach. Jak to działa?

Działania geotechników

Zastosowanie lekkich sond statycznych do badania gruntu i wykonywania wierceń geotechnicznych jest niezbędne do szczegółowego określenia geologii i hydrogeologii danego terenu. Tylko dzięki prawidłowemu opracowaniu właściwości wody i wiedzy uzyskanej z badań gleb można uzyskać dokładny przekrój geologiczny, który ukazuje wewnętrzną strukturę gleby. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w Ustawie o Eurokodzie 7, każdy wykonywany dokument geologiczny musi być oparty na przeprowadzonych badaniach.

Tak naprawdę każdy, kto nadzoruje dany teren i planuje w nim zainwestować, powinien ocenić, czy dany teren nadaje się do zagospodarowania na podstawie wszystkich niekorzystnych czynników wpływających na grunt. Wykonywane usługi geologiczne pozwolą Ci uniknąć zmartwień związanych z typowymi problemami, takimi jak woda w piwnicy czy osuwiska na własnym podwórku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *