Wpływ inflacji na zyski z lokaty

Inflacja jest w gospodarce zjawiskiem dość naturalnym. To nic innego jak wzrost cen, który ostatecznie powoduje, że waluta traci siłę nabywczą. Choć brzmi to przerażająco, prawda jest taka, że ​​inflacja istnieje w prawie każdej nowoczesnej gospodarce. Ponadto analitycy finansowi uważają nawet, że jego umiarkowany (dość niski) poziom jest zjawiskiem pozytywnym dla gospodarki. Jedynie wysoka inflacja jest postrzegana jako zagrożenie dla stabilności gospodarczej danego kraju. Warto jednak zastanowić się, jak inflacja wpływa na zawartość naszego portfela i zgromadzone oszczędności, takie jak depozyty.

Wpływ inflacji na zyski z lokaty

Inflacja – utrata siły nabywczej naszych oszczędności

Postawmy sprawę jasno: inflacja zmniejsza siłę nabywczą pieniądza, co w praktyce oznacza tylko jedno – rzeczywista wartość zgromadzonych dziś oszczędności, mimo wartości nominalnej, za 10-20 lat zostanie znacznie zmniejszona. To niezaprzeczalny fakt. Dlatego wiele osób próbuje „unikać” inflacji, inwestując w fundusze, akcje i popularne depozyty bankowe. W przypadku depozytów produkt ten jest obecnie coraz częściej wybierany z tego prostego powodu, że nie wymaga od inwestorów specjalnej wiedzy finansowej, ale pozwala skutecznie chronić oszczędności przed spadkiem wartości.

Porównywanie stóp procentowych z inflacją jest kluczem do realnych zysków

Pamiętaj jednak, że opcje inwestycyjne należy zawsze dokładnie rozważyć. Warto dokładnie przeanalizować, przynajmniej aktualne porównanie inwestycji lub ranking inwestycji, i rozsądnie określić, które oprocentowanie inwestycji jest na tyle wysokie, aby ostatecznie zapewnić jej dodatnią rentowność. Dokonując tych obliczeń należy wziąć pod uwagę, że podatek Belki należy odliczyć od zysku z każdej inwestycji, co oznacza, że ​​rzeczywisty zysk z inwestycji spadł jeszcze bardziej. Oczywiście możemy przewidzieć, czy dana lokata przyniesie nam jakiś zysk.

Ważne są również prognozy inflacji

Jeśli chcemy racjonalnie ocenić, czy warto inwestować pieniądze w lokaty bankowe, musimy oczywiście zwracać uwagę na coś więcej niż tylko oprocentowanie lokat. Niestety, jeśli inflacja będzie zbyt wysoka, nawet najlepsza inwestycja będzie bezużyteczna. Dlatego warto zwrócić uwagę na prognozy przyszłej inflacji przez analityków finansowych. Zasadniczo najlepszym przykładem inwestycji jest to, że inflacja jest niska, podczas gdy stopy procentowe faktycznie rosną. Spełnienie tych dwóch warunków znacząco zwiększy możliwość istotnego wzrostu rentowności lokat bankowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *