Rodzaje lokat bankowych oraz ich charakterystyka

Lokaty bankowe to świetny sposób na zwiększenie oszczędności bez podejmowania ryzyka. W takim przypadku można uniknąć tymczasowych strat, podobnie jak inwestowanie w akcje lub fundusze inwestycyjne. Ich oprocentowanie jest wyższe niż w przypadku tradycyjnych kont, a nawet specjalnych kont oszczędnościowych. To bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które mają za dużo wolnych środków i oczekują, że długo ich nie będą potrzebować, ponieważ zazwyczaj założenie lokaty bankowej wiąże się z zamrożeniem środków na pewien okres czasu.

Rodzaje lokat bankowych oraz ich charakterystyka

Najważniejsze podstawowe typy lokat to:

  • Lokaty terminowe,
  • Lokata dynamiczna,
  • Kaucja najemcy.
  • Lokata terminowa

W lokatach terminowych klient wpłaca bankowi w terminie określonym w umowie. W tym okresie nie może wypłacić środków z tej lokaty, ponieważ spowoduje to utratę odsetek. Dopiero po upływie deklarowanego czasu klient otrzyma swój wkład plus wartość odsetek.

Wpłata dynamiczna

W przypadku depozytów dynamicznych obowiązują inne zasady. Tutaj możesz w każdej chwili wypłacić pieniądze, nie martwiąc się o utratę odsetek. Pobierają opłatę zgodnie z faktycznym terminem zapadalności lokaty. Zazwyczaj oprocentowanie jest tu niższe niż lokata terminowa.

Depozyt najemcy

W powyższych dwóch typach lokat odsetki naliczane są po zakończeniu całego okresu. Z kolei w lokatach rentierskich odsetki są płacone w określonych odstępach czasu, zwykle doliczane do wkładu, a składka jest zwiększana za każdym razem, gdy naliczane są odsetki.

Inne rodzaje depozytów

Istnieją również usługi bankowe, które łączą depozyty i fundusze inwestycyjne. Zwykle kapitał wpłacony jest równomiernie dzielony między te dwie metody inwestowania. Ta opcja pozwala na wyższe zwroty, ale wiąże się również z większym ryzykiem, ponieważ fundusz jest mniej bezpieczną formą kapitału inwestycyjnego.

Co wpływa na oprocentowanie lokaty?

Oprocentowanie lokaty może się różnić w zależności od rodzaju lokaty oraz banku, w którym otwierany jest rachunek. Wynosi od 2,5% do 6,5%. Czas jego trwania wpływa również na stopy procentowe. Zasadą jest, że im dłużej założymy lokatę, tym wyższy będzie nasz zysk.

Lokata promocyjna

Niektóre depozyty muszą spełniać dodatkowe warunki. Może być konieczne otwarcie rachunku w banku, w którym chcesz zainwestować. Czasami banki chcą zdeponować nowe środki na lokatach, czyli takie, które wcześniej nie znajdowały się na ich rachunkach. Zwykle można wpłacić minimalną kwotę.

Sposób otwarcia rachunku

Nie musisz iść do oddziału, aby otworzyć lokatę. W wielu bankach można również skorzystać z Internetu lub telefonu. Tak się składa, że ​​lokaty otwierane w ten sposób charakteryzują się znacznie lepszymi warunkami.

Zanim zdecydujemy się na otwarcie rachunku, najlepiej sprawdzić notowania każdego banku, aby móc wybrać najkorzystniejszą dla nas opcję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *