Poszukiwaniu wydajnych systemów sterowania produkcją

Zarządzanie firmą produkcyjną działającą na wysoce konkurencyjnym rynku to niezwykle złożony proces, który wymaga solidnej wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych oraz bogatego doświadczenia. Dlatego najlepsi menedżerowie nigdy nie przestają się uczyć, nieustannie poszukują nowych informacji i chętnie korzystają z nowych technologii i metod, aby lepiej organizować swoją pracę, zwiększać produktywność, obniżać koszty i osiągać większą rentowność firmy.

Poszukiwaniu wydajnych systemów sterowania produkcją

Jedną z teorii zarządzania, która stopniowo stała się popularna w ostatnich latach, jest teoria szczupłego zarządzania, czyli szczupłego (wąskiego) zarządzania przedsiębiorstwem. Specyficzną wersją tej teorii jest Kanban, metoda świadomej kontroli produkcji opracowana w Japonii w latach 50. XX wieku. Zasadniczo w tym przypadku chodzi o stworzenie takich warunków pracy, w takich warunkach wydajność każdej jednostki konkretnego przedsiębiorstwa będzie ściśle odpowiadać bieżącym ogólnym potrzebom produkcyjnym. Dlatego celem metody Kanban jest ograniczenie marnotrawstwa i wyeliminowanie nadprodukcji, a tym samym zwiększenie oszczędności całej firmy.

Metoda Kanban to przede wszystkim ograniczenie tworzenia zapasów, ale także rozwiązanie problemu braku opóźnień w cyklu dostaw półproduktów i surowców, a sam cykl produkcyjny nie zostanie bezzwłocznie przerwany. Przerwany. Oczywiście jest to sytuacja idealna, ale da się to osiągnąć w sprawnie zarządzanym przedsiębiorstwie. Jak największa poprawa produkcji od razu przekłada się na wzrost rentowności firmy.Z jednej strony ze względu na brak kosztów związanych z koniecznością przechowywania surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, z drugiej strony mogą być łatwo dostosowywane ze względu na ciągłość produkcji, zmieniające się wymagania rynku. Ta niezwykle radykalna metoda zarządzania produkcją oznacza brak opóźnień, wąskich gardeł produkcyjnych, stanów magazynowych, przestojów, zbędnych ruchów i zbędnych elementów w procesie produkcyjnym.

Charakterystycznym elementem wprowadzenia metody Kanban jest faktyczne rozliczenie magazynów części i surowców oraz wyrobów gotowych, które przynajmniej teoretycznie powinny być dostarczane bezpośrednio do odbiorcy zaraz po opuszczeniu linii produkcyjnej. Tylko dzięki gruntownej reformie organizacji pracy całego przedsiębiorstwa, w tym zwiększeniu znaczenia działów marketingu i sprzedaży oraz usprawnieniu systemu zamówień i dostaw, można stworzyć taki system produkcji​​. Bez tych dodatkowych elementów nie da się utrzymać ciągłości produkcji, tak aby uzyskać jak największe korzyści z wprowadzenia tej metody produkcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *