Plany marketingowe – jakich błędów przy ich tworzeniu unikać

Plany marketingowe – jakich błędów przy ich tworzeniu unikać?

Plan marketingowy musi istnieć jako jasna i prosta kombinacja decydujących trendów marketingowych, najbardziej odpowiednich docelowych segmentów rynku, ich wymagań dotyczących wartości dodanej oraz rodzajów planów o wartości dodanej oferowanych organizacji (a nie planów konkurencji) .

Muszą jednocześnie określić cele i priorytety marketingowe w strategii oraz wykazać finansowe skutki działań.

Opracuj plan marketingowy – nie tak proste, jak się wydaje.

Choć formułowanie planu marketingowego może wydawać się prostym procesem przebiegającym w kolejnych, z góry określonych etapach, w rzeczywistości jest to wieloaspektowe i złożone działanie, które przekracza granice funkcji i wpływa na wszystkie aspekty funkcjonowania firmy. Każdy zainteresowany sporządzeniem planu marketingowego może skorzystać z dowolnej złotej metody.

Rzeczy, których nie powinno być w Twoim planie marketingowym
Plan marketingowy nie powinien zawierać następujących błędów.

Niestety pod płaszczykiem planów marketingowych często pojawiają się długie i fałszywe kompilacje nieistotnych fragmentów. Przedstawione poniżej błędy są najczęstszymi błędami – należy ich za wszelką cenę unikać, gdyż ich wystąpienie może znacznie stracić na wartości w przygotowywanym dokumencie.

  • Analiza rynku obejmuje znacznie więcej informacji niż jest to konieczne, ale nie implikuje ich wpływu na działania marketingowe.
  • Decydujący segment rzadko wysyła sygnał. Nazwa jest zwykle używana do określenia jednostki biznesowej lub produktu, a nie grupy nabywców o powiązanych potrzebach.
  • Sytuacja konkurencyjna nie została właściwie przeanalizowana, a plan nie uwzględnia ryzyk podejmowanych przez konkurentów w odpowiedzi na działania firmy.
  • Od czasu do czasu analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń (SWOT) jasno określa wartość wymaganą dla każdego segmentu rynku. Raz po raz są one zbyt powierzchowne, aby prowadzić do jasnego określenia charakteru procedury.
  • Charakterystyczne możliwości firmy przygotowującej plan marketingowy są czasem w pełni wyodrębnione i zarządzane.
  • Plany marketingowe, które zawierają analizę SWOT, rzadko są bezsporne i logicznie podsumowane w sposób, który uwzględnia akceptowalną wagę każdego komponentu i względną siłę firmy w różnych obszarach.
  • Cele marketingowe są często mylone ze strategiami marketingowymi i nie są racjonalnie wyprowadzane z asortymentu produktów i rynku.
  • Wpływ wdrożenia planu marketingowego na zasoby firmy nie zawsze był płynny.
  • Komunikacja marketingowa, taka jak reklama, jest niespójna i opiera się na nawykach, zamiast skupiać się na wartości wymaganej do zachęcania segmentów rynku.
  • Definicja ceny nie opiera się na żadnej jasnej logice.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *