Pieniądz i jego znaczenie

Wszyscy są głodni pieniędzy. Odpowiednia ilość pieniędzy może zapewnić ci dostatnie życie, zaspokojenie podstawowych potrzeb, a nawet potrzeb wyższego rzędu.

Pieniądz i jego znaczenie

Aspekt ekonomiczny

W ekonomii pieniądze to coś więcej niż tylko papierowe pieniądze czy monety — można to wyrazić poprzez codzienne nawyki. Waluta rozumiana jest jako środek wymiany towarów i usług oraz miara ich wartości. Dlatego walutą może być wszystko, co akceptuje członkowie, którzy dokonują transakcji, aby zapłacić za towary i usługi. Można też z całą pewnością powiedzieć, że w przeszłości wszystko, co było przedmiotem wymiany, jak prehistoria, skóry zwierzęce itp., nie było pieniądzem papierowym, lecz walutą w sensie ekonomicznym. Dla człowieka najważniejszą rolą waluty jest mierzenie wartości towaru, tzw. ceny, która cyfrowo odzwierciedla wartość towaru w danej walucie.

Środki płatnicze

Jednak oprócz funkcji środka płatniczego pieniądz spełnia także inne, równie ważne zadania. Pieniądz jako środek obiegu sprzyja wymianie towarów. Ta funkcja zaczyna się od ciągłego przepływu towarów i walut. Ustanowienie depozytów, innych form gromadzenia i przechowywania gotówki, doprowadziło do kolejnej funkcji, jaką pełni pieniądz. Pieniądz papierowy i monety są centrum gromadzenia — to znaczy akumulacji. Chodzi o każdą formę oszczędzania, począwszy od wyżej wymienionych lokat, poprzez lokowanie środków w akcje, obligacje itp.

W przeszłości pieniądz był traktowany jedynie jako środek wymiany, a rozwój handlu, gospodarki i postęp gospodarczy sprawił, że ludzie dostrzegli inne funkcje, jakie pieniądz zaczął pełnić w życiu człowieka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *