Oprocentowanie lokat i ich znaczenie dla przyszłych zysków

Nie ulega wątpliwości, że w całym procesie poszukiwania lokat bankowych oprocentowanie lokat ma kluczowe znaczenie dla ich rentowności. Jest to jeden z podstawowych czynników decydujących o wyborze tej konkretnej lokaty bankowej. czy to jest poprawne?

Oprocentowanie lokat i ich znaczenie dla przyszłych zysków

Forma stopy procentowej i jej znaczenie

Wybór określonych form oprocentowania nie ogranicza się do lokat bankowych. Klienci banków zwrócą uwagę również na ten element przy wyborze innych produktów bankowych (takich jak kredyty, konta oszczędnościowe itp.). Oczywiście samo oprocentowanie, a dokładniej jego wysokość, nie powinno być jedynym czynnikiem, który determinuje wybór tej konkretnej lokaty. Czemu? Otóż ​​chociaż samo oprocentowanie jest niezwykle ważne dla stopy zwrotu z inwestycji, to niekoniecznie musi ona sama decydować o wysokości zysku. Ważna jest również metoda kapitalizacji odsetek oraz rodzaj odsetek – stałe lub zmienne. Te dwa interesy są zasadniczo różne. Stałe oprocentowanie gwarantuje z góry określony zysk. Dla niektórych osób jest to bardzo ważne, ponieważ nie mają żadnego ryzyka. Dla innych jest to zbyt nudne i mało kreatywne. W przypadku tych ostatnich najlepszą lokatą jest oprocentowanie zmienne. Wiąże się to z możliwością uzyskania wyższych zwrotów, ale jeśli sytuacja rynkowa jest niekorzystna dla inwestorów, może to wiązać się ze stratami. Chodzi o obniżenie stóp procentowych, co wprawdzie jest dobre dla kredytobiorców, ale nie jest zbyt dobre dla inwestujących w lokaty bankowe.

Oprocentowanie i zwrot z inwestycji

Mówiąc o stopach procentowych, mamy na myśli cenę, po jakiej bank centralny pożycza bankom komercyjnym. Jednak poziom stóp procentowych zależy również od cen sprzedaży papierów wartościowych NBP. Na podstawie tych danych Komitet Polityki Pieniężnej ustala poziom stóp procentowych. Na te dane czeka wielu pożyczkobiorców i inwestorów. Dla obu zmiany wysokości stopy są bardzo ważne, choć na zupełnie inne sposoby. W przypadku lokat bankowych, poziom oprocentowania ma największe znaczenie dla wysokości oprocentowania. Wzrost poziomu stóp procentowych jest równoznaczny ze wzrostem opłacalności inwestycji. Jeśli klient wybierze lokatę o zmiennym oprocentowaniu, zmiana oprocentowania nadal będzie miała wpływ na zysk z lokaty. Stałe oprocentowanie ze swej natury nie jest wrażliwe na zmiany okresu obowiązywania umowy depozytowej. Jedno jest pewne – kiedy mamy do czynienia z wysokimi stopami procentowymi, warto wybrać stałe stopy procentowe, ponieważ poziom prawdopodobnie wkrótce spadnie. Podobnie – gdy mamy do czynienia z niskimi stopami procentowymi, opłaca się wybrać zmienne oprocentowanie lokat. Komitet Polityki Pieniężnej prawdopodobnie podniesie stopy procentowe, więc dochody z inwestycji wzrosną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *