Kiedy można odliczyć darowiznę od podatku

Osoby, które rozliczą PIT za 2012 rok, przez cały okres rozliczeniowy będą mogły odliczyć od dochodu kwotę swojej darowizny na cele charytatywne. Nawet jeśli te prezenty nie zostaną przekazane organizacjom non-profit, mają do tego prawo. Istotne jest wspieranie celów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o interesie publicznym io wolontariacie (pełna aktualna treść znajduje się w 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536).

Kiedy można odliczyć darowiznę od podatku

Kiedy darowizna nie będzie odliczana od podatku
Jednak nie każda darowizna może zostać odliczona, nawet jeśli przekazujesz pieniądze na cele charytatywne. Sytuacja niemożliwa polega na tym, że przekazane środki trafiają bezpośrednio do rąk potrzebujących.

Ulga podatkowa na darowizny

Odliczanie darowizn od podatku odbywa się na podstawie poniższych przepisów. Przede wszystkim nie odejmiemy pełnej wartości naszej darowizny. Zgodnie z przepisami możemy odliczyć do 6% darowizn. Po drugie, gdy nie stosujemy innych odliczeń od darowizn, możliwa jest najwyższa odliczenie – limitem tym jest suma oddawania krwi, kultu religijnego i darowizn na cele charytatywne. Oczywiście konieczne jest udowodnienie faktu przekazania środków – będzie to zaświadczenie o wpłacie, oświadczenie lub umowa zawierające dane darczyńcy i odbiorcy, potwierdzenie wystawione przez odbiorcę. Wyżej wymienione dokumenty są dostępne tylko w możliwym okresie kontroli i dlatego nie są dołączane jako załączniki do PIT. Warto w tym miejscu wspomnieć, że 1% podatku od darowizn na jakąkolwiek organizację charytatywną nie ma nic wspólnego z możliwością darowizn i potrąceń.

Jakie darowizny można odliczyć

Na końcu artykułu wymieniono najczęstsze darowizny, o które możemy obniżyć podatki w 2012 roku. Przekaż darowiznę na:

  • Pomoc społeczna mająca na celu poprawę warunków życia ubogich;
  • Wszystkie organizacje charytatywne, niezależnie od profilu ich działalności;
  • Organizacje wspierające osoby niepełnosprawne;
  • Działania na rzecz równouprawnienia wszystkich mniejszości (narodów, grup etnicznych);
  • Działania wspierające regionalny lub krajowy rozwój gospodarczy;
  • Obsługa organizacji, które chronią prawa dzieci i wspierają rodziny i matki;
  • Działania mające na celu rozwój turystyki, wypoczynku i krajoznawstwa w regionie lub kraju;
  • Wspólni wolontariusze i organizacje zajmujące się promocją wolontariatu.
  • Lista ta nie jest kompletna, a warto sprawdzić przed ustaleniem, czy czynności, na które płaci podatnik, znajdują się na liście darowizn, które można odliczyć od dochodu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *