Jeśli nie lokaty to co? Alternatywne sposoby oszczędzania

Obniżka stóp procentowych w moim kraju miała negatywny wpływ na oprocentowanie depozytów, a oprocentowanie depozytów stopniowo stawało się nieopłacalne. Klienci banków zaczęli szukać innych bezpiecznych sposobów oszczędzania i zwiększania kapitału.

Jeśli nie lokaty to co? Alternatywne sposoby oszczędzania

Opłaca się inwestować na giełdzie lub w funduszach akcyjnych. Może to przynieść znaczne korzyści, ale nie jest pozbawione ryzyka.Nieudane inwestycje mogą szybko strawić wszystkie depozyty i pozostawić puste portfele inwestorów. Dla osób, które chcą oszczędzać, ale nie lubią ryzykować, nawet kosztem mniejszych zysków, perspektywy nie są dobre, więc obligacje rządowe, fundusze walutowe i produkty strukturyzowane mogą być lepszymi rozwiązaniami.

Obligacje skarbowe i fundusze obligacji

Dla klientów, którzy cenią sobie bezpieczeństwo swoich środków, fundusze obligacyjne są atrakcyjnym sposobem oszczędzania. Inwestycje te obejmują papiery wartościowe o terminie zapadalności powyżej jednego roku. Ich niewątpliwą zaletą jest to, że na dłuższą metę przyniosą więcej zysków niż lokaty bankowe, ale w najlepszym przypadku obniżane są tylko stopy procentowe, w innych przypadkach korzyści nie są tak oczywiste. To samo dotyczy obligacji rządowych, ale pamiętaj, że jest to opcja długoterminowa i nie przyniesie satysfakcjonujących zysków w krótkim okresie.

Fundusz Walutowy

Najbezpieczniejszą alternatywą dla lokat bankowych są fundusze walutowe, które lokują aktywa w obligacje, bony skarbowe czy certyfikaty depozytowe. Inwestycje w produkty finansowe, takie jak fundusze gotówkowe, przyniosły zwroty porównywalne z depozytami, a ich stopy zwrotu często pokrywają się lub są do siebie zbliżone. Daje to realną nadzieję na utrzymanie rentowności takich funduszy, a obecne wyższe zyski niż depozyty tracą oprocentowanie.

Produkty strukturyzowane

Produkty strukturyzowane są najmniej popularne spośród innych metod oszczędzania, z wyłączeniem depozytów. Jest to sytuacja niezrozumiała, ponieważ doskonale wypełniają lukę między lokatami bankowymi a funduszami inwestycyjnymi, a także dlatego, że w przypadku nieudanej inwestycji klient ma zagwarantowany 100% zwrot z wpłaconych środków, lub w najgorszym przypadku sytuacja wynosi 90%, a zysk z produktów strukturyzowanych może znacznie przewyższyć zysk z typowej inwestycji.

Najpopularniejszym produktem strukturyzowanym oferowanym przez banki są lokaty strukturyzowane. Najatrakcyjniejsze oferty zawsze znajdziesz w aktualnych rankingach lokat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *